O nás Historie

Nakladatelství Bor bylo založeno na jaře 2000 se základním záměrem vydávat knihy tematicky spjaté s Náchodskem, odkud pochází zakladatelka a majitelka Eva Koudelková. V této oblasti je to dosud jediné takto profilované nakladatelství.

Dr. Eva Koudelková uvažovala o zřízení vlastního nakladatelství už několik let. Proto je třeba knížky, které začala psát a vydávat od druhé poloviny 90. let, považovat za knihy předznamenávající zaměření nakladatelství, i když vycházely jinde.

Od svého vzniku nakladatelství sídlilo v Liberci, trvalém bydlišti Evy Koudelkové. V průběhu času, jak se rozšiřovaly její aktivity, zvětšoval se i akční rádius jejího nakladatelství. V současné době pokrývá tematicky nebo autorsky už téměř celou oblast mezi Ještědským hřbetem a Orlickými horami.

Nakladatelství Bor má zatím šest edičních řad. Tři z nich patří do naší odborné produkce: Jazyky a texty se zabývají lingvistickou a literárněvědnou problematikou, edice Res humanae je určena titulům s filosofickou tematikou a v edici Balbín uvádíme knihy historiografické. Edice Odkaz uvádí méně známá díla známých autorů, případně díla zapomenutých autorů, edice Domov zahrnuje tituly, zviditelňující a přibližující svůj region, a do edice Mimochodem jsou zařazeny knihy, vymykající se hlavní linii produkce nakladatelství.

hory Bor a Hejšovina

Hory Bor a Hejšovina na ilustraci Stanislava Kuldy ke knize Pověsti z Broumovska