Publikace Novinky

Rok 2022

Milan Exner: Za sklem Devátá divadelní novela

obálka

V pořadí již devátá autorova kniha, jejímž tématem je divadlo, je zasazena do období pandemie koronaviru. Její protagonista Viktor je počítačový odborník a autor scénářů k úspěšným sitcomům, který si po vzedmutí vlny pandemie vytvoří sterilní prostředí a zcela se izoluje před rodinou a přáteli. Oddělí část své vily sklem a žije pro fixní ideu, že napíše „kosmické drama“, jež v nové situaci, do níž se lidstvo dostalo, radikálně přehodnotí populární poetiku sitcomu, podle něho dosud infantilní formu, vyjadřující bytostnou povahu epochy, jež „s radostným výkřikem“ zapudila Boha. Autor ve svém díle nejen klade naléhavé otázky existenciálního rázu, ale zároveň experimentuje s formou, která ve své konečné podobě představuje téměř krystalicky čistý otisk divadla v novele.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Obrázek na obálce Roman Raizen (Unsplash). Obrázek na frontispisu Lena Albers (Unsplash). Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Tribun EU, s. r. o., Brno. 120 s. ISBN 978-80-88367-25-3. Vyšlo v edici Současná próza. Prodejní cena 138 Kč.

Otto Hejnic: Horoucí srdce, ale nohy v bahně

obálka

Název autorova nejnovějšího povídkového souboru představuje společného jmenovatele naprosté většiny textů. Konkrétně jde v těchto příbězích o tvrdý střet aktérů s realitou, a není podstatné, jak jsou staří, z jakého prostředí pocházejí, čím se živí nebo v jaké době se jejich příběh odehrává. Jejich jistoty přecházejí v nejistoty, naděje se proměnila v beznaděj a vše končí deziluzí. Jak je pro autora typické, nejčastěji se ohlíží do minulosti za tím, co bylo lepší, cennější, opravdovější. Staré tajemství hoří ve tmě, je to všechno už strašně dávno. Jeho „romantikové po sezóně“, jak označuje své oblíbené hrdiny, počítají ztráty s určitou vyrovnaností a docházejí k poznání, které je víc než hořké – že nakonec si člověk vždycky musí poradit sám. A ač už jim mnoho elánu nezbývá, neboť jsou příslovečně u konce s dechem, stále se ještě smějí, třebaže jejich smích čím dál častěji zamrzá na rtech.

Ilustrace Milan Janáček. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Jazyková redakce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Tribun EU, s. r. o., Brno. 256 s. ISBN 978-80-88367-24-6. Vyšlo v edici Současná próza. Prodejní cena 268 Kč.

Vojtěch Vaner: Projíždím po tanvaldské trati

obálka

Vojtěch Vaner prozkoumal severní teritoria a výsledky sevřel v nové knize básní. Texty se tu vzepřely pravidlům: přesunuly názvy dovnitř veršů a pointy mimo prostor vymezený pro pointy. Neukázněná, vesele obrazná a podvratně smutná poezie. Skutečná strašlivě. Jako symbol lyžařského vleku.

Doslov Tomáš Minster. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Textová redakce Jitka N. Srbová. Jazyková redakce Eva Koudelková. Fotografie na obálce Vojtěch Vaner. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Tribun EU, s. r. o., Brno. 80 s. ISBN 978-80-88367-23-9. Vyšlo v edici Sapfó. Prodejní cena 108 Kč.

ed. Eva Koudelková: Byli jsme tam doma Vzpomínky pamětníků na dětství v Českém koutku

obálka

Kniha Byli jsme tam doma zachycuje životní příběhy dvacítky kladských Čechů a vzpomínky na jejich dětství a rané mládí v části Kladska zvané Český koutek. Ve většině případů se jedná o autentické záznamy vyprávění pamětníků, jejichž výpovědi jsou přepsány tak, aby zachycovaly typickou nářeční mluvu, ale zároveň byly srozumitelné i čtenářům odjinud. Vyprávění mají nenahraditelnou dokumentární hodnotu, protože přibližují Český koutek očima těch, kdo byli přímo v centru dění. Z jejich vzpomínek se čtenář dozví mnohé nejen o každodenním životě tamějších obyvatel, ale také o událostech na konci války nebo těsně po ní. Svou „kladskou“ tematikou kniha navazuje na předchozí tituly Nakladatelství Bor, Čtení o Českém koutku (2011) a Výpravy do Českého koutku (2012), a stejně jako v nich, i zde čtenář najde množství fotografií i dalších obrazových dokumentů. Kniha vychází již ve druhém vydání.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková, Pavel Koudelka. Fotografie Vítězslav Doležal, Tomáš Novotný, Jan Stiller, Jana Wienerová, Vladislav Knytl, Radek Ledvinka, archiv Nakladatelství Bor. Mapa na přední předsádce Pavel Koudelka. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. 2. vydání. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 256+8 s. ISBN 978-80-88367-22-2. Vyšlo v edici Domov. Prodejní cena 295 Kč.

Anna Brikciusová: Čas vypršel

obálka

Ve své nejnovější sbírce básnířka navazuje na trend realizovaný i v předchozím básnickém souboru Kropení svěcenou vodou. Rozehrává motivy antropomorfizované přírody, lidské každodennosti a také aktuálního fenoménu izolace jedince, způsobené pandemií covidu-19. Příznačné jsou rovněž melodické základy autorčiných veršů, ovlivněné jejím hudebním vzděláním. Jak píše recenzent, čtení jejích veršů je čtením notových zápisů kantilén. Co je v této sbírce nové, je vysoká míra uplatnění smyslových vjemů, snad všech, které člověk má. A také poměrně složitá symbolika, nápadnější než jindy. Pozvání k četbě veršů, jež svým nevelkým rozsahem mohou budit dojem nenáročnosti, je zároveň pozváním k rozkrývání důmyslných symbolů, což se pro nás, čtenáře, může stát nečekaně hlubokým zážitkem.

Doslov Julius Benko. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Obraz na obálce Jaromír Novotný, Bez názvu, 2019, akryl a kvaš na syntetické organze a na plátně, nitě, dřevo, diptych, 43 × 67 cm. Foto Martin Polák. Se svolením Axel Vervoordt Gallery. Soukromá sbírka. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Tribun EU, s. r. o., Brno. 72 s. ISBN 978-80-88367-20-8. Vyšlo v edici Sapfó. Prodejní cena 108 Kč.

Rok 2021

Milan Exner: Hanno žije a je zdráv Pocta Thomasu Mannovi. Osmá divadelní novela

obálka

Protifráze autorova oblíbeného románu nechává Hanna Buddenbrooka přežít tyfus a ve třech kapitolách dialogického románu po vzoru Lopeho de Vegy ho společně s přítelem Kaiem vystavuje zkouškám zralosti tváří v tvář vzmáhající se pruské absolutní monarchii a extrémismu omladiny. Celý román je pojatý jako slohové cvičení mladého muže, který procitá z bezvědomí, aby v literatuře objevil neliterární hodnoty, související s životem a přežitím slabých. Knihu, která nejspíš zaujme především milovníky a znalce německé literatury, ilustrovala známá slovenská výtvarnice Natália Zavaďáková.

Ilustrace Natália Zavaďáková. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 288 s. ISBN 978-80-88367-19-2. Prodejní cena 298 Kč.

Eva Koudelková, Petr Hnyk, Jan Meier, Miroslava Moravcová, Milan Škvrna, Marie Vintrová: Pomnichovské osudy Čechů z Broumovska

obálka

Cílem této knihy je upozornit na téma z naší historie, jež je v posledních desetiletích naší historiografií spíše opomíjené, a tudíž v širším povědomí nepříliš známé. Avšak i pro ty, kdo o situaci v Sudetech kolem Mnichova něco vědí, jsou události s ní spojené nejasné a obestřené množstvím dohadů. Proč se zaměřujeme právě na Broumovsko, je snadno vysvětlitelné: ve skromném počtu novodobých titulů, které na toto téma vyšly, mu bylo vždy věnováno nejméně prostoru. Naše knížka se snaží zodpovědět dvě zásadní otázky: co se stalo a proč se to stalo. Na první z nich odpovídají očití svědci, ti, kteří byli u toho, jakkoliv jsou jejich svědectví čistě osobní a často emotivní. Avšak v síle jejich prožitku událostí, na něž vzpomínají, spočívá největší hodnota této knihy, bez ohledu na objektivní správnost toho, o čem mluví nebo píší. Na otázku proč se to stalo, hledají odpověď komentáře, čerpající z dostupné literatury. Ty naopak usilují o věcnost, ovšem jen v té míře, jak je to u knihy nikoliv jednoho autora, ale autorského kolektivu vůbec možné. Každopádně: tato kniha nechce soudit, snaží se jen zaplnit prázdné místo v obraze, jaký si vytváříme o našich dějinách. Texty doprovází bohatý obrazový materiál, v mnoha případech objevný a výmluvný.

Editorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Fotografie Petr Hnyk, Jan Meier, Miroslava Moravcová, Milan Škvrna, Marie Vintrová, Jindřich Hubka, Adolf Knoll a dále Petr Bergmann, Jitka Pernicová, Richard Švanda, Martin Vaňourek, Muzeum Broumovska, archivy některých pamětníků a archivy Jana Stillera a Nakladatelství Bor. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 332 s. ISBN 978-80-88367-18-5. Vyšlo v edici Domov. Prodejní cena 348 Kč.

Postava
Ilustrace Milana Janáčka ke knize Zase zvednout hlavu