Publikace Novinky

Rok 2020

Karel Rada: …a bude líp

obálka

Po třech povídkových knihách přichází kadaňský autor Karel Rada opět s delší prózou. V sugestivních epizodách ze života hlavního hrdiny, pětapadesátiletého Hynka, zarámovaných koronavirovou karanténou z jara roku 2020, před čtenářem ožívá časový úsek posledního více jak půlstoletí, zobrazeného nejen prizmatem protagonisty prózy, ale též pohledem jeho ženy Magdy, bratra Ježka, bývalé lásky Ality i několika dalších postav, většinou hrdinových přátel z okruhu literatury nebo filmu. Radova próza tak čtenářům předkládá autorovo tvůrčí i životní vyznání… A možná i proto má Karel Rada právo tuto knihu, oplývající spontánní vitalitou stejně jako eruptivním hledáním, obdařit oním skeptickým i nadějeplným názvem …a bude líp. Koneckonců ji napsal ve zcela jiných časech a poměrech než kdysi Jan Pelc proslulou prózu …a bude hůř.

Ilustrace Daniela Tinková. Doslov Vladimír Novotný. Fotografie autora na záložce Milena Dolečková. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Tribun EU, s. r. o., Brno. 184 s. ISBN 978-80-88367-10-9. Vyšlo v edici Současná próza. Prodejní cena 229 Kč.

Milan Hrdlička: Riita

obálka

Děj novely Riita je zasazen do univerzitního prostředí finských Helsinek. Líčí osudy různojazyčné milenecké dvojice, finské studentky a jejího českého přítele, na počátku devadesátých let minulého století. V příběhu se kromě jiného přibližuje jisté fatální selhání a jeho kruté následky. Novela je autorovou prvotinou a vychází ve druhém, upraveném vydání.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Ilustrace Anna Škodová. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. 2., upravené vydání. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 100 s. ISBN 978-80-88367-08-6. Vyšlo v edici Současná próza. Prodejní cena 120 Kč.

Eva Koudelková: Doktor Kittel

obálka

Kniha obsahuje kompletní soubor lidových vyprávění německých obyvatel Jablonecka, jež byly od časů „zázračného doktora Jizerských hor“ o této postavě napsány. Doplňuje je i několik textů českých. Pověsti jsou zajímavé šíří záběru, protože díky němu je dobře patrné, jak se v průběhu doby pohled na postavu doktora Kittela proměňoval. Z textů vyzařuje atmosféra zdejšího kraje na jazykovém rozhraní, tedy to, čemu dnes tak rádi říkáme genius loci. Ozřejmují, jak se tradice českých a německých obyvatel vzájemně prolínaly a obohacovaly, přes veškerou snahu se odlišit. Čtenář v knize nenajde jen adaptace lidových vyprávění, ale také doplňující informace v podobě poznámek, vysvětlivek, soupisu literatury o doktoru Kittelovi a dalších textů. Z německých pramenů přeložila Kateřina Šidlofová, ilustroval Petr Korunka.

Sestavila a převyprávěla Eva Koudelková. Překlad z němčiny Kateřina Šidlofová. Ilustrace Petr Korunka. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. 152 s. ISBN 978-80-88367-07-9. Vyšlo v edici Odkaz. Prodejní cena 198 Kč.

Otto Štemberka: Znamení hledačů Po stopách prospektorů, alchymistů a laborantů v Krkonoších i pod horami

obálka

Kniha Znamení hledačů seznamuje čtenáře se světem prospektorů, alchymistů a laborantů v Krkonoších i pod horami. V úvodních kapitolách se dočítáme o původu tajemných vlachů, kteří v horách hledali vzácné kovy a nerosty, i o vlašských knížkách, popisujících jejich putování krajinou. Autor poukazuje také na několik znamení v krajině, jejichž autory by mohli být právě vlaši, kteří si tak označovali místa, kde odkryli tajemství hor. Nahlédnutím do starých trutnovských kronik pak začíná část věnovaná zdánlivě zázračným nebeským úkazům, magickým praktikám a alchymii. Je zde připomenuta osobnost Bavora Rodovského z Hustířan, jehož původ je spojen s regionem Podkrkonoší. Závěr knihy patří krkonošským bylinářským laborantům. Ti dokonce na slezské straně Krkonoš vytvořili svůj cech a působili zde až do 19. století. Autor hledá ve starých textech a v krajině téměř ztracený svět lidí, usilujících o odkrytí tajemství hor, a vybízí čtenáře na cestu za jeho opětovným poznáváním.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Obrazové materiály Krkonošské muzeum správy KRNAP, Ivo Březina, Petr Kotyza, Vratislav Lelek, Robert Smolík, Státní okresní archiv Trutnov, archiv autora. Návrh obálky Petr Kotyza. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 112 s. ISBN 978-80-88367-06-2. Vyšlo v edici Domov. Prodejní cena 133 Kč.

Milena Hercíková-Koutná: Cestou necestou

obálka

Osmá knížka rodačky z Moravy, dnes však už autorky, jež má své pevné místo mezi libereckými autory, se z řady jejích prací žánrově vymyká. Zatímco ty dosavadní obsahovaly poezii, tato přináší netradiční vzpomínky, mezi nimiž se verše mihnou spíše jen sporadicky. Na žánru však tolik nezáleží, protože i touto knížkou Milena Hercíková-Koutná dokazuje, že je bytostnou básnířkou. Charakter její knihy je silně intimní, což se nejvýrazněji projevuje v naznačeném dialogu vedeném s těmi nejbližšími, s jejichž ztrátou se snaží tímto způsobem vyrovnat. Texty doprovázejí ilustrace jablonecké výtvarnice Kamily Dlouhé, a ačkoliv obě tvůrkyně dělí věkový rozdíl dvou generací, jsou si překvapivě v mnoha ohledech blízké.

Ilustrace Kamila Dlouhá. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 104 s. ISBN 978-80-88367-05-5. Prodejní cena 145 Kč.

Eva Koudelková: Čtení o Českém koutku

obálka

Knížka, která pro velký zájem čtenářů vychází již ve druhém vydání, vypráví o oblasti tak zvaného Českého koutku na pomezí Kladska a Čech. Čtenář si v ní vedle množství pověstí přečte také zajímavé informace o životním stylu kladských Čechů i o svérázu krajiny, v níž žili. To vše doprovázejí citace z literárních děl autorů, které oblast zaujala, reprodukce starých pohlednic a množství novodobých fotografií. Záměrem knihy je nejen představit tento ojedinělý kraj všem, kdo ho neznají, ale rovněž připomenout jeho zvláštnosti těm, které už stačil okouzlit. Jejím hlavním cílem je uchovat v tištěné podobě vše, co by v souvislosti s Českým koutkem nemělo být zapomenuto.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakce, jazyková úprava a doprovodné texty Eva Koudelková. Fotografie Vítězslav Doležal, Štěpán Horák, Oldřich Jenka, Ctibor Košťál, Eva Koudelková, Tomáš Martinec, Helena Semeráková, Jan Stiller, Jana Wienerová a archiv Nakladatelství Bor. Staré pohlednice ze sbírky Jana Stillera. Mapa Českého koutku v Kladsku Pavel Koudelka s využitím map z projektu OpenStreetMap, licence CC BY-SA 2.0. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. 2., upravené vydání. Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. 204+16 s. ISBN 978-80-88367-04-8. Vyšlo v edici Domov. Prodejní cena 268 Kč.

Bohumil Nuska: Skautské léto

obálka

Kronika Skautské léto vypráví o zážitcích členů skautského oddílu, tábořícího v létě roku 1946 v údolí při horním toku jihočeské řeky, obklopené lesnatými stráněmi i písečnými plážemi v oblasti tehdy ještě nepříliš dotčené moderními devastacemi přírody. Vyprávění je vlastně vzpomínkami staršího již skauta, určenými pro skauty mladší, ale zvláště pro chlapce, kteří již skauting a jeho hodnoty z vlastní zkušenosti nezažili, neboť československé skautské hnutí bylo u nás nejprve zakázáno za Protektorátu a poté po roce 1949 s krátkou přestávkou od jara 1968 až po nástup normalizace. Vyprávění na pozadí bájí o indiánském náčelníkovi a hrdinovi Hiawathovi má podobu kapitol o chlapeckých dobrodružstvích, jež se udála během po celé léto trvajícího poválečného tábora. Text je provázen četnými barevnými ilustracemi i mapkou tábořiště u „Jižní řeky“.

Ilustrace Bohumil Nuska. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 384 s. ISBN 978-80-88367-03-1. Prodejní cena 368 Kč.

Milan Hrdlička: Riita

obálka

Děj novely Riita je zasazen do univerzitního prostředí finských Helsinek. Líčí osudy různojazyčné milenecké dvojice, finské studentky a jejího českého přítele, na počátku devadesátých let minulého století. V příběhu se kromě jiného přibližuje jisté fatální selhání a jeho kruté následky. Novela je autorovou prvotinou.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Ilustrace Anna Škodová. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 96 s. ISBN 978-80-88367-02-4.

Anna Brikciusová: Do bouře

obálka

Hudebnice a literátka, která dosud vydala jednu prozaickou a jednu básnickou sbírku, navazuje ve své aktuální knize básní na tu předešlou, jež vyšla v roce 2017 pod názvem Kolibří úsměv. Z ní, stejně jako z té nynější, vycítí poučený čtenář autorčino hudební cítění i vzdělání. Je patrné na hře se slovy, jejímž výsledkem je výrazná zvukomalebnost veršů, pro básně je dále příznačný vnitřní neklid, výrazná symbolika a silný duchovní rozměr. Aktuální sbírka Do bouře je snad jen o něco naléhavější, ale i nadějeplnější než sbírka předešlá. Opět se tu objevuje antropomorfizovaná příroda, temnota, ale i příslib svítání, pády i vzestupy, cesta odnikud někam, už ne nikam. Pro toho, kdo se chce poprat s dešifrováním symbolů, bude četba jejích básní nepochybně silným zážitkem. Na obálce knihy upoutá reprodukce obrazu Josefa Žáčka, o generaci staršího malíře niterné spirituality, jak bývá charakterizován.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Obraz na obálce Josef Žáček (č. C121280, olej na plátně, 2016). Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 64 s. ISBN 978-80-88367-01-7. Vyšlo v edici Sapfó. Prodejní cena 85 Kč.

Rok 2019

Michal Dvořák: Pięć ogonków w Harrachovie

obálka

Co se stane, když na zimní dovolenou do Harrachova vyrazí myší rodinka? Bude veselo. Rozpustilá parta řádí v Krkonoších na lyžích i sáňkách, opomenout nesmí výlet k zamrzlé Mumlavě či mamutímu skokanskému můstku a dojde i na pár boulí. Zasloužený večerní odpočinek po celodenním řádění naruší jen tancující rolby, které připravují svah na další den plný radovánek. O tom všem je veršovaný příběh Michala Dvořáka doprovázený půvabnými kresbami Moniky Mašterové. Protože kniha vzbudila zájem také u čtenářů z polské strany Krkonoš, vydáváme ji nyní i v polském překladu.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Překlad Veronika Mireková. Jazyková úprava Agnieszka Francus, Julia Palka, Katarzyna Szewczyk, Martin Veselka. Ilustrace Monika Mašterová. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 32 s. ISBN 978-80-87607-99-2. Prodejní cena 100 Kč.

František Karel Pacholík: Všelijaký poudání Poudačky a vhačky III

obálka

Po Poudačkách a vhačkách, vydaných roku 2011, a Drobečcích z pobejtek z roku 2015 představuje tato kniha už třetí soubor vyprávění z pera F. K. Pacholíka, lidového vypravěče z Pasek nad Jizerou. Tematicky různorodý soubor přináší historky ze života v Podkrkonoší od konce 19. do poloviny 20. století. Oproti předchozím knihám se tato nejnovější soustředí převážně na vyprávění o skutečných událostech v Pacholíkově rodišti a jeho okolí, zatímco pověsti, tedy vyprávění s příměsí fantastické složky, jsou tentokrát zcela opomenuty. Knihu doprovázejí historické fotografie, stejně jako tomu bylo u Poudaček a vhaček, a jak je v pacholíkovských edicích zvykem, méně srozumitelné nářeční výrazy vysvětluje srovnávací slovníček.

Průvodní texty Eva Koudelková. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková, Pavel Koudelka. Fotografie Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou, Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí, Vítězslav Doležal, Roman Kašťák, Miroslava Ledecká, Jiří Siegelbauer, archiv Nakladatelství Bor. Ilustrace Jarmila Smetanová, Vlastimila Bergmannová, Alois Bulušek, Zdeňka Kabátová-Táborská, Nataša Kalousková, Adolf Kašpar. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 288 s. ISBN 978-80-87607-95-4 (vázaná kniha), 978-80-88367-00-0 (brožovaná kniha). Vyšlo v edici Odkaz. Prodejní cena 282 Kč.

Josef Jirásek, František V. Kodym, Albín Horáček: Hronov n. Met. a okolí Popis, statistika i adresář

obálka

Druhé vydání pozoruhodného tisku z roku 1911, jímž chtěl hronovský knihtiskař Josef Bláha spolu se svými spolupracovníky náležitě představit město a jeho okolí. S knihou je nerozlučně spjat její secesní vzhled, který zůstal do jisté míry zachován, aby čtenářům přiblížil atmosféru časů před první světovou válkou. Do druhého vydání však jsou v souladu s dnešními zvyklostmi v hojném množství přidány dobové obrázky, které v originále chyběly. Kniha vychází při příležitosti 660. výročí první písemné zmínky o Hronově.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Fotografie poskytli (v abecedním pořadí) Mgr. Boris Ekrt, Pavel Franěk, rodina Friedových, Josef Klučka, RNDr. Ladislav Knytl, ing. Radek Ledvinka, ing. Radomír Marek a archivy Jana Stillera a Nakladatelství Bor. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 152 s. ISBN 978-80-87607-97-8. Vyšlo v edici Odkaz. Prodejní cena 175 Kč.

Postava

Ilustrace Milana Janáčka ke knize Zase zvednout hlavu