Publikace Připravujeme

Ediční plán na rok 2023

Eva Koudelková: Jetřichov po válce

Knížka je volným pokračováním titulu Jetřichov ve vzpomínkách a dokumentech, vydaného v roce 2018. Vrací se do obce Jetřichov na Broumovsku a zachycuje její historii v období po odchodu obyvatel německé národnosti. Kniha přináší nejen faktografii, ale usiluje také o přiblížení dobové atmosféry. Text, čerpající z místních kronik a vzpomínek pamětníků, doprovází množství fotografií a dalších dokumentů.

panoráma Broumova
Stylizované panoráma Broumova Jany Wienerové z desek knihy Broumovsko & literatura