Publikace Připravujeme

Ediční plán na rok 2020

Aleš Fetters, Eva Koudelková: Metuje známá i neznámá

Vyprávění o historických, zeměpisných, přírodních i architektonických zajímavostech, na něž lze narazit podél toku řeky Metuje a jejích četných přítoků, provází množství historických i současných fotografií. Autoři v ní Metuji sledují od jejího pramene v oblasti Adršpachu až po soutok s Labem v Jaroměři a doufají, že kniha svým neobvyklým záběrem upoutá nejen turisty, ale i místní, kteří kolem řeky denně chodí.

Ediční plán na rok 2021

Milan Exner: Buď jako oblaka

Soubor pěti sbírek lyriky, která vznikala v letech 1999 až 2012, představuje obrat od rozměrnějších elegií a poém z období totality, jež autor shrnul v souboru Poesie Z. Nová kniha k němu tvoří jakýsi pendant, jehož poetikou je píseň, autorem chápaná jako vyjevování bytí a jeho smyslu v okamžicích, které mohou být krátké, ale opakují se, a tak vytvářejí souvislost života, jinými prostředky nedostupnou.

Milan Exner: Evoluce ve vnitřní emigraci. Eseje k evoluční filosofii bytí

Kniha vznikla z podnětu autorových přednášek na Technické univerzitě v Liberci, kde se snaží seznámit studenty s nejnovějším proudem filosofie, dnes stále ještě opomíjeným a přehlíženým, totiž s filosofií inspirovanou výsledky evolučního bádání, ať už v oblasti kosmologie, biologie nebo kulturologie.

Eva Koudelková: Pověsti z Železnice a okolí

Soubor je výběrem těch nejlepších lidových vyprávění vztahujících se městečku Železnice nedaleko Jičína a jeho širokému okolí. V pověstech tamějších obyvatel se odráží nejen duch zdejšího kraje, který svou malebností přímo vyzývá vypravěče k tomu, aby ho oslavili, ale i dávná historie místa. To bylo osídleno už v předhistorické době, pěstovalo se tu železářství, s čímž souvisí název města, nejstarší písemná zmínka o železnických pánech erbu orlice je z roku 1318 atd. Knihu ilustruje Nataša Kalousková. Vychází v edici Odkaz.

panoráma Broumova

Stylizované panoráma Broumova Jany Wienerové z desek knihy Broumovsko & literatura