Publikace Připravujeme

Vedle níže uvedených knih také připravujeme „na klíč“ tituly pro jiné nakladatelské subjekty.

Poezie

Všechny tituly v tomto oddíle vycházejí v edici Sapfó, jejímž mecenášem je pan Milan Exner.

Xerodoth Sigmius: Přímá cesta z píči do hrobu

Sbírka autora debutujícího na pražském Cross Slamu a působícího převážně na pražské poetické scéně. Vychází s doslovem Milana Exnera.

Vladimír Matějček: V zeleném keři

Po sbírce Domů (2020) druhý básnický soubor herce, recitátora a básníka žijícího v Náchodě.

Próza

Vladimír Pospíchal: Inverze

2. vydání úspěšné prózy vycházející z dětských zážitků autora, který žil v jedné se zanikajících severočeských obcí v období pohnutých šedesátých let. Vychází v edici Současná próza.

František Karel Pacholík: Prášenky a přitrefuňky

Poslední z řady knih čerpajících ze zápisků F. K. Pacholíka (1883–1978), lidového vypravěče a písmáka z Pasek nad Jizerou. Kniha zařazená do edice Odkaz vychází při příležitosti 140. výročí autorova narození a 45. výročí jeho úmrtí.

Dokumentární a odborné

Eva Koudelková, Otto Štemberka, Aleš Fetters: Úpa známá i neznámá

Po knize o Metuji další z řady knih věnovaných vodním tokům východních Čech. Vychází v edici Domov.

Ed. Manfred Hacker: Tenkrát v Českém koutku

Kniha zpracovaná podle vzpomínek kladských Čechů na poslední roky prožité v Českém koutku v Kladsku navazuje svým pojetím na titul Byli jsme tam doma (2017, 2022). Vychází v edici Domov.

Tomislav Petr: Střípky z minulosti

Vzpomínková kniha Čechoaustralana, narozeného dílem náhody v Náchodě, v níž autor navazuje na své předchozí knižní tituly inspirované svým přebohatě naplněným životem.

Milan Exner: Fenomenologie a evoluce

Odborná publikace našeho kmenového autora vychází v edici Res humanae.

panoráma Broumova
Stylizované panoráma Broumova Jany Wienerové z desek knihy Broumovsko & literatura